Bạn có biết trên thế giới này, dân nào có tính kỳ thị nhất không? Dân Mỹ, dân Campuchia, dân Lào, dân Trung Quốc hả? Tôi không nghĩ như vậy! Dân kỳ thị nhất đó là chính dân Việt nhà mình đấy! Bạn tin không? Người Việt kỳ thị ghê lắm! Tôi xin đơn cử ra đây một vài ví dụ để chứng minh:

  • Tôi không thích mua nhà ở gần người Việt Nam, vì dân Việt Nam hay để ý đến đời tư của người khác, hay dòm ngó và hay … nhiều chuyện!
  • Tôi hay dùng những ngôn từ mà trong đó hàm ẩn sự khinh dể, thiếu sự tôn trọng và thiếu tế nhị đối với những người khác miền, không cùng quê, nói ngọng, nói chữ L thành N và ngược lại!
  • Tôi không đi nhà thờ này, tôi bỏ giáo xứ nọ … là bởi vì ông cha sở mới về là người không cùng quê với tôi, nói giọng khó nghe, nói giọng nặng nề, nói giọng bắc kỳ đặc sệt…
  • Tôi không muốn tham gia ca đoàn, Hội Các Bà Mẹ, LMTT … bởi vì trong đó có nhiều người bắc, hay nhiều người miền nam, hoặc nhiều người miền trung …

Across all racial and ethnic groups around the world, do you know which ethnic group is most racist? Probably you think the Americans, Cambodians, Laotians and Chinese? I do not think so! Believe it or not, the most prejudice mind view are the Vietnamese people! I would like to offer the following example to validate my reason:

  • I do not want to live near the Vietnamese people because they tend to invade other people’s personal lives, they often scrutinize and…gossip!
  • I often use words or phrases that constitute hatred, disrespect and impertinence to those who comes from different regions or hometown. I made fun of those who are lisp or mispronounce letter L to N and vice versa!
  • I leave and find another parish…because the new pastor is not from my hometown, I cannot tolerate his tone of voice, it sounds harsh and he speaks with a rich northernVietnamese accents…
  • I do not want to join the choir, Mothers Association, Sacred Heart League … because the majority originate from the North, South, or Central Vietnam…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu