Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Thiện Ác, Sinh Tử Phát Sinh Từ Cái...Tongue!

 • Làm Chứng Cho Chúa Kịtô Phục Sinh: Bác Ái - Tha Thứ & Optimistic

 • Mồ Côi Tội Lắm Ai Ơi!

 • Con Đường Duy Nhất Đến Heavenly Kingdom!

 • JESUS: Cửa Chuồng Chiên

 • Cái Gì Đã Ngăn Cản Khiến Họ Không...Recognize Him?

 • Ba Cái ``T`` Cần Thiết Cho Salvation

 • Disciples Của Chúa Giêsu: Họ Là Ai?

 • Niềm Tin Vào...The Eucharist

 • Mầu Nhiệm Holy Trinity

 • Holy Spirit Trong Đời Sống

 • Rao Giảng = Witness

 • God's Peace vs Bình An Thế Gian!

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu