Suy Niệm & Chia Sẻ Lời Chúa

 • Đức Giêsu Khóc...Jesus Wept!

 • Có Mắt Mà Không See!

 • Chớ Có Grumble!

 • Ba Đừng...Three Don't!

 • Eating: Nguồn Cám Dỗ

 • Hai Người Con...Prodigal

 • Hoa Trái Của...FAITH

 • Những Nguy Hiểm Khi...Hungry!

 • Lòng Có Đầy Thì...Mouth Speaks

 • Tha Thứ Cho Kẻ Thù: Easy or Tough?

 • Prosperity: Phúc Hay Là Tội?

 • Lắng Nghe God's Word!

 • Hãy Làm Tất Cả Vì Love

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu