Hình Ảnh

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 42 – Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 1

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 42 – Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 2

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 42 – Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 3a

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 42 – Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 3b

Lễ Quan Thầy Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang – Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2017

Lễ Quan Thầy Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang – Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2017.1

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 41 – Kỷ Niệm 42 Năm Ly Hương, Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 1

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 41 – Kỷ Niệm 42 Năm Ly Hương, Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 2

Đại Hội Hành Hương Lần Thứ 41 – Kỷ Niệm 42 Năm Ly Hương, Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR – Phần 3

Đại Nhạc Hội Gây Quỹ Trường Thánh Lavang, Portland, OR

The Celebrations of the Closing Jubilee Year of Mercy and Feast of the 117 Vietnamese Martyrs, St. Mary’s Cathedral Immaculate Conception, Portland, OR

Hình Ảnh Lễ Nhậm Chức Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh, SDD tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR

Thánh Lễ Nhậm Chức Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh, SDD tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR (Tập 1)

Thánh Lễ Nhậm Chức Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh, SDD tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR (Tập 2)

Thánh Lễ Nhậm Chức Linh Mục Đaminh Phạm Tĩnh, SDD tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Portland, OR (Tập 3)

Hình ảnh kỷ niệm chuyến hành hương châu âu Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016

Hình ảnh kỷ niệm Tĩnh Tâm Mùa Chay Năm Lòng Chúa Thương Xót, Quarten, Switzerland

Dedicated to Fr. Ansgar Pham: To Everything There Is A Season...

Domus Dei Clerical Society of Apostolic Life: A Journey of a Thousand Miles…

Thánh Lễ Truyền Chức 18 Linh Mục, December 27, 2003 tại Chung, Taiwan (Tập 1)

Thánh Lễ Truyền Chức 18 Linh Mục, December 27, 2003 tại Chung, Taiwan (Tập 2)

Thánh Lễ Truyền Chức 2 Linh Mục, January 10, 2015 tại Giáo Xứ Thánh Giuse, Grand Prairie, Texas (Tập 1)

Thánh Lễ Truyền Chức 2 Linh Mục, January 10, 2015 tại Giáo Xứ Thánh Giuse, Grand Prairie, Texas (Tập 2)

© Giáo Xứ Thánh Giuse, Grand Prairie, Texas

Video Tiệc Mừng Ngày Thánh Hiến (Tập 1)

Video Tiệc Mừng Ngày Thánh Hiến (Tập 2)

Video Tiệc Mừng Ngày Thánh Hiến (Tập 3)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường June 23, 2012 (Tập 1)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường June 23, 2012 (Tập 2)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường, June 23, 2012 (Tập 3)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường, June 23, 2012 (Tập 4)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường, June 23, 2012 (Tập 5)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường, June 23, 2012 (Tập 6)

Video Lễ Thánh Hiến Tân Thánh Đường, June 23, 2012 (Final)

Những Hình Ảnh Trong Quá Trình Xây Dựng Tân Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Giuse

Đêm Vọng Phục Sinh 2013

Liên Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Nhà Chúa mừng Tết Giáp Ngọ

Nghi Thức Đặt Viên Đá Đầu Tiên Giáo Xứ Thánh Giuse, February 13, 2011

Những Kỷ Niệm Khó Quên Tại Giáo Xứ Thánh Giuse

St. Joseph Dedication of the New Church, Saturday, June 23, 2012

Thánh Lễ Chia Tay Sau 6 Năm Phục Vụ 

Thánh Lễ Khai Mạc Tháng Hoa

© Miscellaneous

Ca Đoàn Tu Sĩ, Holy Apostles Seminary  and College, Connecticut, May 3, 2014

Nhân Chứng Niềm Tin Kiên Vững Của Ông Nguyễn Hữu Cầu

St. John Lateran Basilica in Rome

About Us

Ansgar Pham Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 đọc thêm….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu