priesthoodCó người nói rằng linh mục và giáo dân chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng như ai! Đúng vậy! Linh mục cũng giống như giáo dân, cũng là con cái Chúa, cũng được Chúa yêu thương, cứu chuộc, và cả hai cũng đều có cùng chung một mẫu số chung, đó là sự yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi … Thế nhưng có một vài cái khác biệt đấy, mời bạn đọc tiếp để biết những sự khác biệt giữa các linh mục và giáo dân nhé! Continue Reading…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu