Kính chúc quý bà, quý bác, quý cô, quý chị và tất cả những người đang mang trọng trách của một người mẹ tràn ngập niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Hiền Mẫu Maria chúc lành, bảo vệ và gìn giữ quý bà hôm nay và mãi mãi.

We pray in gratitude for our mothers and for all the women who bring forth new life. Wishing all mothers the courage they need to face the uncertain future that life with children always brings.

“There are many wonders in the universe, but the masterpiece of creation, is a Mother’s heart.” Happy Mother’s Day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu