Trong cộng đồng người Do Thái thời xa xưa, người con gái nào đã đính hôn rồi, nhưng lại đi ăn nằm với người đàn ông khác, mà lỡ mang thai, thì hình phạt dành cho người con gái đó rất ư là dã man. Cô ta sẽ bị tử hình: “Người ta sẽ lôi cô gái ra cửa nhà cha nàng; người trong thành của nàng sẽ ném đá nàng cho chết và nàng sẽ phải chết, vì nàng đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en” (Đnl 22:21).

Như vậy, nếu ông Giu-se đến gặp các thầy Tư Tế mà tố cáo rằng: “Đứa con mà cô Maria đang cưu mang kia không phải là con của tôi!” thì cô Maria chắc chắn sẽ bị dân chúng lôi ra ném đá cho đến chết. Nhưng cô Maria đã thoát khỏi cái án tử hình man rợ đó, là bởi vì ông Giuse không muốn tố giác bà, [mà chỉ] định tâm bỏ bà cách kín đáo (Mt 1:19).

Tại sao cô Maria lại liều lĩnh thưa hai tiếng XIN VÂNG với Thiên Sứ Gabriel, và tại sao ông Giu-se lại vui vẻ làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà, như vậy? Xin thưa là bởi vì cả hai ông bà đều hiểu thấu, đều đặt trọn niềm tin một cách mạnh mẽ và tuyệt đối vào Đấng EMMANUEL, nghĩa là…

In the ancient Jewish community, for a woman who was engaged to be married; if she had an intimate relationship with another man, and accidentally got pregnant, the punishment for that woman would be brutal. She would be executed: “They shall bring the young woman to the entrance of her father’s house and there the men of her town shall stone her to death, because she committed a shameful crime in Israel by prostituting herself in her father’s house.” (Dt 22:21).

Thus, if Joseph had gone to the Priests and alleged: “The child that Mary carries in her womb is not mine!” then Mary would have surely been dragged out by the people and stoned to death. However, Mary escaped this brutal execution because Joseph was unwilling to expose her to shame, [yet] he decided to divorce her quietly (Mt 1:19).

Why did Mary boldly respond FIAT to Archangel Gabriel, and why did Joseph joyfully do as the angel of the Lord commanded him and took his wife into his home? It is because they understand wholeheartedly and place their trust unreservedly and completely in the EMMANUEL, which means…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu