Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng giận dữ (Hc 40:4). Không biết giận dữ có lợi ích gì hay không, mà từ xưa đến nay, những người ở trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng tu và trong tiệm nail, tại tiệm hớt tóc, ngoài chợ, nơi nhà hàng, văn phòng, công xưởng …cứ giận nhau hoài vậy hè? Dưới đây là một vài ví dụ:

  • Đám cưới của cháu diễn ra thật tưng bừng, ai cũng vui vẻ. Nhưng lúc rót rượu, thằng rể sơ ý không mời ông bác Cả trước, mà lại mời dì Út uống rượu trước. Thế là giận cháu!
  • Ngày lễ Valentine đến, chị Vui cứ tưởng ông xã của chị sẽ mua hoa hay tặng chị một món quà. Ai ngờ, anh đi một lúc rồi về trao cho chị một gói thiệt bự và nói: “Con vịt quay này còn nóng hổi mới ra lò, ngon lắm. Happy Valentine!” Bắt đầu hờn chồng!

Giận, hờn, dỗi, mặt nặng mày nhẹ … có lợi gì không vậy bạn? Chả có lợi gì cả mà … răng cũng không có luôn! Thật vậy! Khi tôi giận hờn, giận dỗi, bực tức, giận tím cả mặt mày … thì tai hại khôn lường! Tôi xin đơn cử ra đây vài tai hại về phần xác cũng như phần hồn, tai hại ở đời này cũng như ở đời sau mỗi khi chúng mình giận dữ.

“Whether one sits on a lofty throne or grovels in dust and ashes, whether one wears a splendid crown or is clothed in the coarsest of garments, there is fury and strife” (Sir 40:4). Regardless of the chain reaction that anger evolves in our lives: family members, parishioners, consecrated men and women, workers from the nail salon, barbershop, grocery store, restaurant, and workplace continually offended one another from the beginning of time until the present day. For example:

  • The wedding was such a jubilant celebration, every person was delighted. However, when it was time for the groom to serve wine to the elders in orders of seniority, he inadvertently served wine to the youngest instead of the eldest. It is here that anger begins to take root!
  • As Valentine’s Day approaches, Vui supposes that her husband would buy her a bouquet of flowers or a present. Shockingly, he got back from outside and handed her a huge shopping bag and said: “This duck is freshly roasted and extremely appetizing. Happy Valentine’s Day!” Anger toward husband begins to take place!

Are there any benefits in anger, resentment, bitterness, grimace, or pout? We gain absolutely nothing from it! Truthfully! There are plenty of unexpected consequences…whenever we are angry, upset, enraged, and wrathful. I want to propose a few effects that are connected with the body and the soul, along with with the detriments that anger would bring to this life and the next, when we allow this emotion to take control of our lives.

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu