Khỏi cần phải suy nghĩ, câu trả lời sẽ là: KHÓ! Thế nhưng KHÓ không có nghĩa là KHÔNG THỂ! Bởi vì đã và đang có những người không những chỉ có THA CHO KẺ THÙ nhưng còn YÊU KẺ THÙ của họ nữa! Ví dụ:

  • Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, người đã tha thứ cho kẻ ám sát ngài là Ali Agca đang khi Ngài nằm trên xe cứu thương đến bệnh viện. Khi bình phục, thánh nhân còn đến tận xà lim để thăm Ali nữa.
  • Ngày 8 tháng 1 năm 1990, Robert Knighton đã giết chết cha mẹ của Sue Norton. Nhưng bà Sue Norton đã tha thứ cho Robert, và sau đó bà đã cầu nguyện, đã thường xuyên đến nhà tù thăm hỏi và rao giảng phúc âm cho anh ta. Bà Sue cũng đã xin tòa án miễn án tử hình cho Robert, nhưng tòa án đã khước từ lời thỉnh cầu của bà…

You don’t even have to think about it, the answer would be: TOUGH! However, TOUGH doesn’t mean IMPOSSIBLE! Bearing in mind, there were/are people who have not only FORGIVEN THEIR ENEMY but chose/choose to LOVE THEIR
ENEMY! For instance:

  • Saint John Paul II forgave Ali Ağca for the assassination attempt, while he was in the ambulance going to the hospital, and later he visited Ali in the prison cell and forgave him in person.
  • On January 8, 1990, Robert Knighton killed Sue Norton’s parents, but she forgave Robert. She prayed for him, frequently, visited him in prison, and preached the Gospel to him. Sue also plead with the judge to relinquish the death penalty for Robert, but the court denied her request…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu