ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

“Blessed…Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó”

Bạn có nghĩ rằng Chúa Giêsu khuyến khích và muốn chúng ta sống nghèo khó, và Ngài đề cao cái nghèo khó không? Đúng như vậy! Nhưng chúng mình phải hiểu cho chính xác ý nghĩa của cái nghèo khó mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong Tám Mối Phúc. Nếu không thì mình sẽ không thể chấp nhận được…

Mừng Xuân Quý Mão…

Xin Chúa ban xuống trên gia đình anh chị em muôn vàn phúc lành, và kính chúc anh chị em khỏe mạnh, vui vẻ, luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa trong năm Quý Mão…. May God strengthen your bond with family and all your loved ones. New Year is God’s way of letting you know that there is still…

Có Tiêu Diệt Sự Chia Rẽ, Phân Ly & Schism?

“Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.” Bạn thấy thực hiện được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phao-lô có dễ không? Tôi thấy khó quá! Khó là bởi vì sự chia…

Thánh…Holy!

Bạn có biết tại sao những vật dụng dùng trong việc phụng tự như chén, dĩa, bánh, bàn thờ, khăn lau chén lễ, khăn trải bàn thờ, lại có tên là chén thánh, dĩa thánh, bánh thánh, bàn thánh, và khăn thánh như vậy không? Là tại vì những vật dụng đó đã được THÁNH HÓA & được DÀNH RIÊNG…
Menu