ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Eating: Nguồn Cám Dỗ

Đọc trình thuật Đức Giêsu chịu cám dỗ tôi thấy hai thánh sử Mát-thêu và Lu-ca đều nói rằng, Satan đã dùng miếng ăn như là món vũ khí đầu tiên để tấn công Chúa Giêsu, và đây chính là câu hỏi mà tôi muốn bạn cùng với tôi suy nghĩ trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay thánh…

Tha Thứ Cho Kẻ Thù: Easy or Tough?

Khỏi cần phải suy nghĩ, câu trả lời sẽ là: KHÓ! Thế nhưng KHÓ không có nghĩa là KHÔNG THỂ! Bởi vì đã và đang có những người không những chỉ có THA CHO KẺ THÙ nhưng còn YÊU KẺ THÙ của họ nữa! Ví dụ: Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, người đã tha thứ cho kẻ ám sát…

Anger: Có Lợi Không?

Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm, ai cũng giận dữ (Hc 40:4). Không biết giận dữ có lợi ích gì hay không, mà từ xưa đến nay, những người ở trong gia đình, trong giáo xứ, trong dòng…

Muối và Light!

Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su lại nói với các môn đệ và với chúng mình rằng: “Chính anh em là muối cho đời… [Và] chính anh em là ánh sáng cho trần gian” không? Để có câu trả lời cho chính xác, mời bạn cùng với tôi, chúng mình hãy tìm hiểu về công dụng của muối và…
Menu