ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Priesthood Sunday

Bạn có biết tại Hoa Kỳ có một Chúa Nhật gọi là Priesthood Sunday không? Ý nghĩa và mục đích của ngày Priesthood Sunday là gì? Nếu bạn chưa bao giờ nghe qua hay chưa hiểu rõ về ngày này…Continue Reading…

Linh Mục Và Giáo Dân – CN30C

Có người nói rằng linh mục và giáo dân chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng như ai! Đúng vậy! Linh mục cũng giống như giáo dân, cũng là con cái Chúa, cũng được Chúa yêu thương, cứu chuộc, và cả hai cũng đều có cùng chung một mẫu số chung, đó là sự yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi…

Kiên Trì Cầu Nguyện – CN29C

Trên đời này, có một thành quả, hay một thành công nào đó mà ta không cần thời gian, chỉ cần một tíc tắc, chỉ cần một chớp mắt là ta có ngay lập tức trong tay không? Không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả! Làm gì thì làm, bạn và tôi cũng cần phải có thời gian,…
Menu