ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Mỹ Quốc và Thiên Quốc – CN32C

Mỹ Quốc là một nơi mà tôi đã từng một thời mơ ước được đến định cư, lý do thì nhiều lắm, nào là xinh đẹp, nào là giàu có văn minh, nào là sung túc … và để ước mơ đó trở thành hiện thực, tôi đã phải hy sinh và phải đánh đổi khá nhiều…Continue Reading…

Gương Sáng Da-Kêu – CN31C

Bạn có thán phục ông Da-kêu không? Riêng tôi, đọc qua bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, rất khâm phục ông ta. Bạn biết tại sao tôi lại khâm phục ông Da-kêu như vậy không? Xin thưa là tôi thấy ba nhân đức sáng ngời của ông, đó là: THÔNG MINH – CAN ĐẢM & DÁM THAY ĐỔI!…

Lễ Các Linh Hồn

Đối với niềm tin vào Thiên Đàng – Luyện Ngục và Hỏa Ngục, người ta có nhiều thái độ khác nhau, bạn có tin rằng có Thên Đàng-Luyện Ngục và Hoả Ngục không?  Continue Reading…

Những Nạn Đề – Vietcatholic

Nhận thấy bài viết dưới đây của Linh mục Ansgar Phạm Tĩnh, ở Vancouver, Canada dựa trên bài viết của Gs Trần Ngọc Đỉnh liên quan đến “Đời Sống Linh Mục” với những phân tích sâu sắc có nền tảng dựa trên những nguồn tài liệu quý báu trong Giáo Hội, với sự đồng ý của Cha Ansgar Phạm Tĩnh,…
Menu