ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Lâm Cảnh Nghi Nan – CN3MVA

Nếu đời sống đức tin của bạn đã từng hay đang trải qua những kinh nghiệm của nghi nan, của ngờ vực, của thất vọng…thì xin bạn hãy bình tĩnh, đừng qúa lo lắng, và cũng đừng quá tuyệt vọng. Bạn hãy xem Thánh Gioan Tẩy Giả đã nghĩ gì khi ông bị bắt giam, khi ông bị xiềng xích,…

Quên Đi Quá Khứ – CN2MVA

Cái tốt cái đẹp của người khác thì mình sẽ không nhớ kỹ đâu! Nhưng lỗi lầm, khuyết điểm, tật xấu của người khác thì bạn và tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, nhớ dai lắm. Có nhiều khi bạn và tôi ghi khắc những khuyết điểm và lầm lỗi của người khác vào tâm trí cho đến khi…

Chấp Nhận = Tha Thứ – CN1MVA

Mùa Vọng là mùa sám hối, là thời gian chúng mình cần phải canh tân dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Mt 3:3). Chúng mình hãy dọn đường cho Chúa đến bằng cách dẹp bỏ những nghi kị, những mối ác cảm và quên đi những quá khứ của người khác.  Continue…

Ba Vua – Lễ Chúa Kitô Vua – A

Có nhiều quốc gia trên thế giới hôm nay đã huỷ bỏ chế độ vua chúa, người ta không nhắm mắt cúi đầu hay cúi rạp mình xuống để phục lạy những ông vua như ngày xưa nữa, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn còn rất nhiều người, trong đó không chừng có bạn và có tôi, đang…
Menu