ABOUT US

Ansgar Phạm Tĩnh, SDD là linh mục Công giáo Rôma, thuộc Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa Hải Ngoại (Society of Domus Dei). Đó là ý nghĩa của chữ viết tắt “SDD.” Cha Tĩnh thụ phong linh mục vào ngày 27 tháng 12 năm 2003 tại Giáo Phận Đài Trung, Đài Loan. Sau đó, cha được sai đi phục vụ tại Bacolod, Philipines, và Giáo Xứ Francis Xavier, Giáo Phận Vancouver BC, Canada. Từ năm 2007 đến mùa hè năm 2013, Cha Tĩnh được Tu Đoàn Nhà Chúa bổ nhiệm làm chánh xứ tại giáo xứ thánh Giuse, thành phố Grand Prairie, Giáo Phận Dallas, Texas. Từ mùa hè năm 2013 cho đến mùa hè năm 2016, cha là LM phụ trách Tu Viện Nguyễn Duy Khang, tại Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana.  Từ năm 2016 cho đến hôm nay, cha Tĩnh là linh mục chánh xứ của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuộc Tổng Giáo Phận Portland, Oregon.

Be Patience…Khi Cầu Nguyện!

Ca dao tục ngữ Việt Nam ta có dạy: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng. Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn lúc lỗ, lúc lời. Có công bền chí, có thời phất to.” Kiên trì, và bền chí luôn luôn là chiếc chìa khoá…

Tạ Ơn Chúa: Is Essential!

“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17:17-18). Tại sao chín người được chữa khỏi bệnh phong cùi không quay trở lại để cám ơn Chúa Giêsu? Có thể là bởi vì chín bệnh nhân đó vui mừng quá đỗi, phấn…

Xin Chúa Ban Thêm…Faith!

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, các môn đệ xin với Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Bạn có biết tại sao họ lại xin THÊM LÒNG TIN không? Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì lòng tin của họ đang bị thiếu hụt ghê lắm, nên các ngài mới xin Chúa ban…

Rich Man Mắc Tội Gì?

Bạn có biết ông phú hộ đã phạm tội gì mà vừa qua đời xong, ông ta đã bị đày ngay xuống âm phủ như vậy không? Có người nói rằng bởi vì ông ta phạm tội … GIÀU.  Bạn nghĩ sao?  Giàu là một cái tội ư?  Bộ cứ hễ ai giàu có, sung sướng và hạnh phúc ở…
Menu