Bạn có biết mồ côi cha, hay mồ côi mẹ, hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ … thì cơ cực và khổ sở lắm không?

  • Khi bị mồ côi, đứa trẻ phải thường xuyên đối diện với những sự thiếu thốn cả về cơm ăn, áo mặc, lẫn những sự nâng đỡ, ủi an, vỗ về, chăm sóc về tinh thần … vì thế cho nên nhạc sĩ Trần Long Ẩn mới viết trong bài Mừng Tuổi Mẹ rằng: Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm, lỡ bước biết người nào lo…”
  • Khi sống cảnh mồ côi, đứa trẻ phải một mình chiến đấu với những nghịch cảnh và những sóng gió, bão táp của cuộc đời. Cuộc chiến đấu này vất vả, cơ cực và nguy hiểm vô cùng, cho nên ông bà ta mới nói: Thứ nhất mồ côi mẹ cha, thứ nhì gánh vả thứ ba ngược đò.
  • Và khi sống trong cảnh mồ côi, con trẻ thiếu sự hướng dẫn, sự khuyên bảo cũng như những lời răn dạy của cha mẹ … cho nên đã không ít những trẻ mồ côi đã rơi vào những cạm bẫy đen tối của cuộc đời. Vì thế cho nên ca dao mới viết: Mồ côi tội lắm người ơi! Lỡ chân ai đỡ, lỡ lời ai bênh?

Did you know that being an orphan, living in an orphanage without fathers or mothers or both…is deprived and disheartened?

  • Orphans often encounter a shortage of food, clothes, support, comfort, security, and social/spiritual care… for that reason, composer Tran Long An put together a song promptly titled Mừng Tuổi Mẹ translated Celebrating Mother’s Birthdays: “Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi! Đói cơm, lỡ bước biết người nào lo…literally translated: My elderly mother is like a ripe banana hanging on the tree, wind blows, she passes away, I will become an orphan. Being an orphaned is dreadful! Nobody is concerned whether you are hungry or thirst…”
  • Life as an orphan so often they have to face all alone the turbulent storms of life. This battle is extremely arduous, destitute and treacherous; this is why our predecessors stated: Thứ nhất mồ côi mẹ cha, thứ nhì gánh vả thứ ba ngược đò…literally translated: At first, I became an orphan, followed by endless burdened and torment.
  • And life as an orphan, they is a lack of guidance and counsel, as well as parental love…that is why so many orphans have fallen into the dark pitfalls of life. For this reason, the proverb expressed: Mồ côi tội lắm người ơi! Lỡ chân ai đỡ, lỡ lời ai bênh? Translated: The life of an orphan is pitiful! Who will catch them as they fall, and stand up for them when words are misused?

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu