Trong đời sống thường nhật, đường đóng một vai trò rất quan trọng. Muốn ĐI đến bất cứ một nơi nào, dù xa hay gần, người ta cần phải có ĐƯỜNG: đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không, đường sắt … Không có ĐƯỜNG thì không thể nào ĐI ĐẾN NƠI được.

Trong đời sống tâm linh cũng vậy, để có thể ĐI ĐẾN THIÊN QUỐC, người ta cũng cần phải có ĐƯỜNG. Hầu hết các tôn giáo đều chỉ cho các tín hữu của mình ĐƯỜNG để họ đi về miền Cực Lạc, về chốn vĩnh hằng … sau khi lìa cõi thế này. Thế nhưng trong tất cả những ĐƯỜNG đó, cá nhân tôi, và hơn 2.3 tỉ Kitô Hữu trên thế giới này đã thấy, và tin rằng, chỉ có ĐƯỜNG GIÊSU là rõ ràng, minh mạch và có sức thuyết phục nhất. Tại sao? Xin thưa là vì ba lý do sau đây…

Pathway plays an important part in our daily lives. Wherever people want to go, both near or far, it requires a MEANS OF TRANSPORATION: land, water, air, rails/railways…Without a proper pathway, it is impossible to arrive at the DESTINATION.

The very same aspect is important in the spiritual life, in an effort to enter into the HEAVENLY KINGDOM, people need a PATHWAY. A good number of religious denominations show their believers THE WAY to cross the threshold of the Land of Bliss, to enter into eternity…after they leave this life. However, of all THE WAYS presented, from my point of view, along with more than 2.3 billion Christians around the world have seen, and believe, we are convinced that only JESUS’ WAY is vibrant, coherent and compelling. Why? Please allow me to present these three reasons…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu