Bạn có biết tại sao cơn thịnh nộ của [Thiên Chúa đã] bừng lên và lửa của ĐỨC CHÚA bốc cháy nơi họ ở và thiêu huỷ [con cái Ít-ra-en] … và tại sao rắn độc đến cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết” (Ds 11:1, 21:6) không? Là bởi vì cái tội THAN đấy! Bạn mở Kinh Thánh ra thì sẽ thấy!

  • Sau khi bước qua Biển Đỏ ráo chân, họ bắt đầu than: “Phải chi chúng tôi chết…trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê… [còn hơn là] phải chết đói cả lũ ở đây! “(Xh 16:3).
  • Rồi sau khi được Đức Chúa ban cho bánh Manna và chim cút ăn no nê, họ lại than: “Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai-cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang, dưa bở, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi; mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy man-na thôi” (Ds 11:4-6).
  • “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ man-na vô vị này” (Ds 21:5) .

Bạn thấy có từ THAN nào bao hàm sự vui vẻ hay tốt lành không? Tôi đố bạn tìm ra một từ THAN nào mà bao hàm ý nghĩa của sự vui vẻ và tốt lành đấy! Than luôn đi đôi với bi quan, chán chường, buồn bã, phiền muộn …

Have you ever wondered for what purpose [the Lord’s] wrath flared up and the LORD’s fired burned and consumed [the Israelites]…and because of what reason the seraph serpents bit the people, so that many of the Israelites died” (Nb 11:1, 21:6)? By all means, they GRUMBLED too much! Open the Bible and you will see!

  • Once the Israelites had safely crossed the Red Sea to the dry land, they begin to grumble: “If only we had died…in the land of Egypt, as we sat by our kettles of meat and ate our fill of bread…[rather than] the whole assembly die of famine!”(Ex 16:3).
  • As soon as they were being fully fed by the Lord with Manna and quail, they lamented again: “We remember the fish we used to eat without cost in Egypt, and the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. But now we are famished; we have nothing to look forward to but this manna” (Nb 11:4-6).
  • “Why have you brought us up from Egypt to die in the wilderness, where there is no food or water? We are disgusted with this wretched food” (Nb 21:5).

Have you ever come across the expression of GRUMBLE that comprises joy and goodness? I challenge you to find the GRUMBLE word that consists of gladness and honor! GRUMBLE always goes hand in hand with pessimisim, dullness, desolation, and distress…

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp / Please CLICK HERE To Continue…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

*

Menu